Liên Hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO ỐC 89
89 Đường Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Hotline: 0911 99 10 89
cskh@congty89.com
VĂN PHÒNG GIAO DỊCH
89 Đường Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Hotline: 0911 99 10 89
cskh@congty89.com